حدود یک سالم و نیم است در بالاترین عضو هستم حالا سوالم از همگی این است

ایا ادرس های ورودی بالاترین مربوط به خود سایت است و یا اینکه از نظر امنیتی درست است ما با انها وارد شویم یا خیر؟

نمونش ای پی خود سرور بالاترین بود یا ادرس sat98.rr.nu

لطفا قدیمی ها و کسانی که مطلع هستند پاسخگو باشند